Писмени преводи

Писмени преводи от и на румънски език в следните области:

Юридически преводи:

 • правна документация – договори за (покупко-продажба, лизинг, предоставяне на услуги, консултации, трудов договор), конвенции, наредби, документи за регистрация на търговско дружество, обществени поръчки, НПО, документи за самоличност и за гражданско състояние;
 • румънско и българско законодателство

Икономическа, банкова и финансова документация:

 • финансови и одитни доклади;
 • бизнес планове ;
 • финансови проучвания и анализи, маркетингови проучвания и др.
 • брошури, менюта и рекламни материали

Технически преводи:

 • технически ръководства;
 • инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване
 • проекти;
 • техническа документация;

IT преводи:

 • уеб-сайтове
 • IT проекти

Медицински преводи:

 • медицински документи и епикризи;
 • каталози;
Коментарите са изключени за Писмени преводи